dimecres, 30 de març de 2011

Una altra demostració de l'actitud del Comitè d'Empresa en la línia de l'últim episodi del calendari laboral, per cert, encara millorable...

Ahhh aquesta manera d'expressar-recorda a altres temps!

Aquesta és la nostra resposta ...


Benvolgut Rafael.

Gràcies per tenir en compte les nostres observacions.
Et recordo que qualsevol treballador pot acudir a RRHH per exposar qualsevol tema que no s'ajusti a les seves condicions laborals.

El Comitè d'Empresa representa el col.lectiu de treballadors i ha de ser la seva veu i vetllar perquè les condicions laborals s'ajustin a les normes.

D'altra banda, nosaltres som una Secció Sindical i com a tal podem dirigir-nos a RRHH per expressar l'opinió i demandes que puguin tenir els afiliats a la Intersindical CSC.

No trobem apropiat que indiquis que NO hem seguit el conducte adequat, ja que com t'he explicat, no tan sols és correcta mostra actitud sinó que a més creiem que és el nostre deure.

Una salutació.