diumenge, 13 de febrer de 2011


:: La Secció Sindical (nucli bàsic de representació)
La secció sindical és el nucli bàsic de representació de les treballadores i treballadors i està formada per totes les persones afiliades que treballin en un mateix centre de treball i/o empresa.

Les seccions sindicals de la Federació es regiran pel Reglament de Seccions Sindicals de la Intersindical-CSC. Escolliran, vàlidament constituïdes en assemblea, com a mínim, entre els seus membres, un/a secretari/a, un/a delegat/da sindical i un/a vocal, que tindran la funció de coordinar i impulsar les seves activitats. Les seccions sindicals és coordinaran amb la FS mitjançant la Secretaria d’Organització, que serà l’encarregada de la coordinació de les diverses seccions sindicals constituïdes i d’estructurar formalment les que encara no ho estiguin.

Així mateix, la Secretaria d’Acció Sindical farà el seguiment quotidià de l’activitat de les diverses seccions sindicals i n’assegurarà l’assistència infor-mativa o solidària a aquestes. Per a assolir aquests objectius les secretaries d’Organització i Acció Sindical treballaran de manera conjunta i coordinada.