Afiliació

:: Afiliació
Pots afiliar-te en línia o descarregar el full d'afiliació i trametre'l per correu electrònic afs@intersindical-csc.cat
- Afiliació en línia (pica ací)
- Descàrrega del full d'afiliació (pica ací)
:: Quotes
Quota trimestral:
 • 29 euros per a treballadors/es en actiu
 • 15 euros per a treballadors/es a l'atur amb subsidi, Espai Jove i treballadors/es en jubilació
 • 8 euros per a treballadors/es a l'atur sense subsidi
:: Serveis a l'afiliació

- Assessorament LaboralLa Intersindical-CSC disposa d'un equip d'Acció Sindical i Assessorament Laboralque pot informar-te o assessorar-te sobre qualsevol incidència a la teva feina, càlculs de quantitats, quitances, conflictes personals o col·lectius, salut i seguretat laboral...

El nostre equip compta amb eficiència i experiència en el camp de la Negociació Col·lectiva.

Així mateix el nostre equip d'Acció Sindical i Assessorament Laboral pot assistir-te durant totes les fases dels processos d'eleccions sindicals; des de les fases prèvies fins a l'atenció pressencial el dia de les votacions. Davant qualsevol incidència l'equip farà prevaldre el teus drets.
- Assessorament Jurídic
La Intersindical-CSC disposa d'un equip d'Assessorament Jurídic que pot vetllar per la defensa dels teus interessos personals o col·lectius.
L'assistència en casos de caire laboral, fiscal o administratius per als nostres afiliats i afiliades inclou:
1.- Àmbit laboral i fiscal
 • Consultes
 • Actes de conciliació, compareixences, redacció i presentació de documents.
 • Jutjat social: redacció de demandes i altres documents i assistències a judici
 • Tràmits i formalització de recursos al Tribunal Suprem
 • Impugnacions
 • Presentacions de la Seguretat Social: càlcul i reclamacions
 • Càlcul quitances, edarreriments, etc...
 • Actuacions davant l’empresa, Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Renda i consultes sobre IRPF
2.- Àmbit Administratiu
 • Escrits i sol·licituds
 • Recursos aministratius: redacció i presentació
 • Recursos contenciosos administratius ordinaris, en primera i segona instància.
 • Recursos contenciosos administratius abreujats, en primera i segona instància.
Nota:
Tots els aspectes i accions exposades anteriorment són regulats per la Guia del Departament Jurídic.
Les actuacions en els àmbits Civil i penal, així com les tarifes per a persones no afiliades també són re