dimarts, 29 de març de 2011

La Secció Sindidical de la CSC proposa una revisió del preu del quilometratge.

Benvolguts Companys.

Avui hem fet arribar una proposta per actualitzar el preu del quilometratge  a dades de 2011, us remetem la transcripció de la nostra proposta.

Des·de la Secció Sindical de la CSC voldríem fer una apreciació referent al preu del quilometratge.

Com ja segurament coneixeu, el preu del quilometratge que l'Empresa paga en les despeses de viatge, està regulat en el Pacte d'Empresa.

Originalment l'any 2008 va ser de 0,21 € / km, l'any 2009 es va regularitzar a 0,23 € / km  i l'any  2010 no va pujar a causa d'una baixada del preu del combustible en els últims mesos de l'any, resultant el preu actual de 0,23 € / km.

A l'imatge adjunta podeu veure el text del pacte d'Empresa que fa esment al quilometratge...


La referència utilitzada per a aquesta revisió no era una altra que la que publica l'INE com IPC anual en apartat de transports.

El passat 14 de gener de 2011, l'INE va publicar els IPCs l'any 2010, recollint en aquesta ocasió una forta pujada en els combustibles i altres factors que afecten a les despeses per transport ...


És per això que creiem apropiada una revisió del preu del quilòmetre de 0,0212 € / km, (9,2% de 0,23 € / km), resultant un preu Km de 0,25 € / km.

Esperant que aquesta revisió es vegi aceptada aviat, Molt atentament