dijous, 15 de novembre de 2012

CONSTITUCIÓ COMITÉ EMPRESA

El passat dia 9 de novembre, es van reunir els delegats sindicals que van obtenir representació en les passades eleccions sindicals en RICOH Espanya SLU.

Com a resultat de les eleccions, la representació resultant és:

CCOO 7 delegats
I-CSC  6 delegats
UGT   4 delegats

A la reunió hi va haver dues absències, una per baixa mèdica i l'altre per estar de viatge.

La constitució del comitè és la següent:

Del 9 de novembre de 2012 a novembre 9, 2014 la presidència del Comitè recau en el cap de llista de CCOO i la secretaria en el segon de la llista de la I-CSC.

Del 10 novembre 2014 al 10 de novembre del 2016 la presidència recaurá en el cap de llista de I-CSC i la secretaria en el segón de la llista de CCOO.


Es crea una comissió de Presidència en funcions que assumeix de manera col · legiada les funcions de Presidència en cas d'absència del president i secretari / a, fomada pel primer membre lliure de cada llista.


Es constitueixen les comissions de:
Prevenció de riscos laborals , Igualtat i Formació

A proposta de la I-CSC es crea una nova comissió que vetlli pel seguiment i vigilància de la formació en la Companyia, es convida a la Direcció a participar de forma paritària en aquesta comissió.


Tal i com es recull al acta de la reunió.

https://docs.google.com/file/d/0ByFvbJncYJ6COG5KTE5JQVFVeVk/edit