dimarts, 16 d’octubre de 2012

Imatge en línia 1
AQUESTES SÓN LES NOSTRES PROPOSTES:TRANSPARÈNCIA:
Publicar totes les actes del Comité d’Empresa i reunions de comissions paritàries d’interpretació Vigilància i estudi del Conveni, tal i com es diu en els reglaments, per tal de que tothom sàpiga què s’está negociant o tractant en cada momento. Publicar a l’espai de la Secció Sindical el contingut de totes les reunions i comissions que es facin.
Treballem per aconseguir total transparencia en els resultats de les valoracions de les revisions dels llocs de treball i atendrem totes les reclamacions que considereu que han estat mal valorades. En tot cas cap valoració no ha de suposar un empijorament de les condicions laborals ni alteració en les tasques.

PROMOCIÓ INTERNA:
Reclamem la diferenciació clara de provisió externa i la promoció interna. És necessària la participación dels treballadors/es en la determinació de les seves bases. Entre altrs coses, es tracta d’evitar que persones que porten molts anys a Ricoh se les hagin de veure amb aspirants externs per promcionar.


FORMACIÓ ADECUADA AL LLOC DE TREBALL:
Entenem que manca formació específica i directament relacionada amb el lloc de treball que es desembolupa. Dins de la Comissió de Formaciópromourem l’implantació del tipus de formació que ens suggeriu i les programacions que us siguin mes adients.

FLEXIBILITAT HORÀRIA I CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL:
Treballem per ampliar i millorar la flexibilitat horària d’acord amb les necessitats que ens manifesteu.

SEGURETAT I SALUT LABORAL:
Promourem les accions que calguin per no deixar aquest concepte en una mera declaración de voluntats.
Farem un seguiment del estudi de riscos psicosocials i proposarem accions correctives si es calen.

CREACIÓ DE COMISSIONS DE SEGUIMENT:
Creació de les Comissions de seguiment de FORMACIÓ i IGUALDAT al marge de la ja creada de PRL i convidar a participar-hi a la Companyía per tal de millorar en els aspectos relacionats.

CONSELLS PER LA VOTACIÓ:

Les votacions es realitzarán a la 8na planta de 8: a 12:00 hores

. El vot es lliure, secret, personal i directe. Es depositará en urnes tancades.
. Les característiques de les paperetes i els sobres s’ajustarán a un model oficial, sense poder fer cap esmena o ratllada, ja que es fa es considerará vot nul.
. Cada elector/electora podrá donar suport a una sola candidatura.
. Si detecteu en qualsevol momento que falten paperetes de la nostra candidatura, ho heu de comunicar inmediatament al Presidet de la mesa i als nostres interventors.-Juan Carlos Rodríguez-Juan Manuel Soler-Xavier Vicens
. La Companyía está obligada per llei a facilitar la votació. Per aixó t’ha de donar el temps necessari per exercir el teu dret a vot.
. Si hi ha un momento durant la votació que et sents coaccionat per quelsevol persona perque votis a una determinada candidatura, posta urgentment en contacte amb nosaltres.
. Has d’acreditart-te amb el document d’identitita. NO T’OBLIDIS DE PORTAR-LO.


VOTA’NS